349c990ab6c453afa79180a77c74b6f4 Xl

Документарна изложба настала као резултат вишегодишњег истраживања аутора приказује најбитније чињенице, фотографије и документа до којих је аутор дошао приликом истраживања. Изложбу прати и ново издање истоимене монографије, које је у односу на прво, допуњено новим чињеницама, фотографијама и значајним списком војника сахрањеним на војничком гробљу, такође као додатак већ прикупљеним подацима. Изложба је у музеју отворена за јавност од 08.05.2021. до 07.06.2021. године.