Изложба под симболичним називом ‘АРТиЈА осмишљена је са циљем да Крагујевац, као четврти град по величини у Србији и значајно универзитетско седиште, добије препознатљиву ликовну манифестацију и постане нови уметнички центар на карти Европе.

Основна идеја је да папир буде базична тема ове изложбе: папир као инспирација, тема, материјал, подлога, експеримент… Циљ изложбе је да понуди свеобухватни преглед: од класичних, традиционалних приступа рада на папиру (цртеж, графика), преко експеримента (коришћење неуобичајних материјала и техника), до нових форми уметничког изражавања (мешани медији). На тај начин, Бијенале ‘АРТиЈА постао би репрезентативна манифестација заснована на креативним, експерименталним и развојним аспектима уметности.

Овако осмишљена изложба, уз учешће аутора различитих генерација и обиље разнородних естетских приступа, одражавала би најновија кретања и савремене тенденције у области ликовних уметности код нас и у свету. Изложба би допринела развоју креативног мишљења и омогућила учесницима да се потпуније изразе и боље упознају разноврсне аспекте визуелних уметности у регионалном, националном и међународном контесту.

Манифестација има за циљеве децентрализацију културе и подстицање комуникације између институција, уметничких удружења и појединаца, односно стваралачко повезивање што ширег круга уметника.

Кроз пратеће програме, отворене атељее и креативне дечје радионице изложба би допринела едукацији и ближем упознавању најшире публике са новим тенденцијама и појавама у ликовној уметности, као и њеном упућивању у разумевање основне уметничке праксе, што би свакако допринело стварању квалитативне основе за даље унапређење како индивидуалних, тако и општих стваралачких процеса.

Аутор пројекта:

Ненад Ристовић Магистар сликарства, кустос Градске галерије Мостови Балкана у Крагујевцу

АртиЈа