Стратешки циљеви

Циљ нам је да трагедију из Другог светског рата приближимо што већем броју људи, а посебан акценат стављамо на рад са младим посетиоцима у жељи да код њих подстакнемо образовне вредности, испољавање њихових креативних потенцијала, развијање емпатије и прихватање различитости.

Наша мисија

Мисија наше Установе је чување успомене на становникe града Крагујевца, стрељанe 21. октобра 1941. године, негoвање културе сећања и ширење идеје мира и толеранције кроз разноврсне меморијалне и уметничке манифестације и активности које промовишу највише етичке и естетске вредности. прихватање различитости.

Stalna Postavka
Muzej 2

Наша визија

Нашу установу, музеј видимо као један од водећих меморијала у региону и Европи, који спаја културу сећања, савремен естетски израз и презентацију у складу са временом и тако повезује историју, уметност и људе.