СПОМЕН-ПАРК "КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР"

Адреса

Десанкин венац бб
34000 Крагујевац
Србија

Информације

PIB: 101578765
Матични број: 7151438
Банка: Управа за трезор
Текући рачун: 840-31160845-82

СПОМЕН-МУЗЕЈ "21.ОКТОБАР"

Адреса

Десанкин венац бб
34000 Крагујевац
Србија

Информације

Телефон: +381 (0)34 335 607
e-mail: info@spomenpark.rs

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА
"МОСТОВИ БАЛКАНА"

Адреса

Зорана Ђинђића 7
34000 Крагујевац
Србија

Информације

Телефон: +381 (0)34 338 451
e-mail: mostovibalkana@gmail.com

ДИРЕКТОР

Маријана Станковић, дипл. историчар

 + 381(0) 34 332 089, (0) 65 92 11 033

 direktor@spomenpark.rs

Др Кристина Јоргић Степановић, историчар, заменик директора

+ 381(0) 34 332 089

kjorgic@gmail.com

 

МУЗЕЈСКА СЛУЖБА

Јелена Давидовић, музејски саветник – дипл. историчар уметности

+ 381 (0) 34 335 607

biblioteka@spomenpark.rs

Бојан Јовановић, координатор за музејску, међународну и осталу сарадњу – дипл. екон.

+ 381 (0) 34 335 607

racunovodstvo21@spomenpark.rs

Ненад Ђорђевић, музејски саветник – историчар 

+ 381 (0) 34 335 607

koautorpostavke@spomenpark.rs

Марко Терзић, виши кустос – историчар

+ 381 (0) 34 335 607

kustos-istoricar@spomenpark.rs

 Др ум. Никола Говедарица, кустос – координатор музејске издавачке делатности

 + 381 (0) 34 335 607

i.delatnost@spomenpark.rs

 Љубица Луковић, кустос – музејски педагог – дипл. историчар уметности

+ 381 (0) 34 335 607

kustos.pedagog@spomenpark.rs

Немања Јовановић,  историчар

+ 381 (0) 34 335 607

arhiva@spomenpark.rs

Милан Шаровић, виши музејски техничар

+ 381 (0) 34 335 607

Иван Урошевић, музејски водич, машински техничар

+ 381 (0) 34 335 607

info@spomenpark.rs

Јелена Јаношевић, музејски водич, економиста

+ 381 (0) 34 335 607

info@spomenpark.rs

ГАЛЕРИЈСКА СЛУЖБА

Ненад Ристовић, кустос – магистар сликарства

+ 381 (0) 34 338 451

nenadristovic@hotmail.com

Зоран Марковић, оператер технике

+ 381 (0) 34 335 607

info@spomenpark.rs

 

 СЛУЖБА  ИЗГРАДЊЕ, УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА

 Ана Танасијевић,  сарадник за просторно очување музејског комплекса – дипл. биолог

+ 381 (0) 34 335 985

strucnisaradnik@spomenpark.rs

 Марија Табаковић, пословни секретар, инжењер машинства

+ 381 (0) 34 336 112

sekretarica@spomenpark.rs

 Живко Милетић, шумарски техничар

+ 381 (0) 34 335 607

Дејан Милановић, шумарски техничар

+ 381 (0) 34 335 607

Велибор Смоловић, домар

+ 381 (0) 34 335 607

Желимир Гојковић, технички помоћни радник

+ 381 (0) 34 335 607