D6f811fd0c668b06401e12f22b91eabb Xl

Спомен-парк “Крагујевачки октобар” вас позива на промоцију резултата трогодишњег пројекта „Анализа бојеног слоја и куративна и превентивна конзервација слика на папирном носиоцу Петра Лубарде из циклуса КРАГУЈЕВАЦ 1941“ , из легата музеја.
Промоција ће се одржати 29. јуна 2021. године, са почетком у 13.00 часова у музеју „21. октобар“ .

Министарство културе и информисања је у периоду од 2018. до 2020. године подржало конзервацију и рестаурацију петнаест слика из циклуса на папирном носиоцу, који је био заједнички рад стручњака из различитих области:  сложена лабораторијска физичко-хемијска анализа, на основу ње одабир адекватних конзерваторских техника материјала, сам конзерваторски поступак и превентивна конзервација рестаурисаних слика савременим начином рамљења, презентовања и чувања.

Надамо се да ћете бити у прилици да посетите нашу Установу и присуствујете промоцији.