Naslovna

15.08.2022.

Крагујевац

У току летњих месеци Спомен –парк је наставио са уређењем меморијалног парка „Крагујевачки октобар“. Завршени су радови на санацији споменика „Два лава“ на Спомен – обележју стрељаним Словацима. Након чишћења скулптура и постамената извршено је уклањање нестабилних делова површинске заштите за коју је установљено да се не може поново фиксирати за подлогу. Извршена је реконструкција недостајућих делова. Након реконструкције извршени су премази и нанета боја специјалне намене. Радове на санацији извршио је Атеље Маринковић из Краљева.

У истом периоду изведени су радови на чишћењу и уређењу корита Ердоглијског потока. Поток је након више деценија слегања земље и раста оближњег дрвећа, на појединим местима изгубио своје корито, док су наслаге грања и лишћа у корењу дрвећа спречавале проток воде. Чишћењем целог корита, омогућен је проток воде и лакше одржавање обала потока. На платоу код Споменика стрљаним ђацима и професорима санирана је површина на којој се задржавала вода, уцевљењем дела потока. На овај начин спречено је задржавање воде и плављење платоа у кишним месецима. Радове је извело Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац.

До краја 2022. године планирана је санација стаза на више локација у парку и редовно годишње уређење парка за Октобарске свечаности.