ЈОВАН РАКИЏИЋ, „Ђубриште“, 1981, комбинована техника, 70х100цм, инв. бр. 401

9. 5. 2024.

Крагујевац

У четвртак, 9. 5. 2024. с почетком у 20 часова биће отворена изложба “Пресек”, групе аутора, у просторијама Градске галерије “Мостови Балкана”.

“Пресек” је гостујућа изложба графика и цртежа из историјско-уметничке збирке Народног музеја Пожаревац. Изложба представља збирку радова еминентних уметника попут  Михаила Петрова, Уроша Трошковића, Мирослава Арсића, Велизара Крстића, Миодрага Нагорног, Бранка Миљуша и многих других.

” У историјско-уметничкојзбирци Народног музеја Пожаревац радови настали на папиру, графика и цртеж, имају водеће место по броју, те преко њих можемо уочити и део ширих стилских токова српске уметности периода када су они настали. Збирка садржи графике и цртеже југословенских аутора изведених у различитим техникама и чини преко две трећине од укупног броја свих радова у Збирци. Богат део фонда историјско-уметничке збирке односи се највише на графике и цртеже српских одн. југословенских уметника који су стварали од седамдесетих година до данас. Радови су добијени од стране Републичке заједнице културе, као поклон од самих аутора после самосталних ауторских изложбиу музеју или су откупљени. Висок квалитет дела графичког медијума заснован је на разноврсним темама и високим техничким критеријумима у извођењу, као и отвореношћу за нове појаве, правце и експерименте. Већи део цртежа и графика настали су у клими либерализације у култури и уметности у фази у којој се појављује општа хетерогеност идеја и ставова оличене кроз нову предметност – поп-арт, нови реализам, нео-даду или нову фигурацију. Изражајне форме уметника су разноврсне – од слободног цртежа оловком или пером, лавираног туша,радова насталих комбинованом техником, до класичних графичких техника, где преовлађује дубока и висока штампа. Ова тзв. оригинална графика самостално је обликована и штампана од стране уметника са ограничиним бројем отисака што доприноси ексклузивности самих радова.”

Из текста Марине Радосављевић, вишег кустоса и историчара уметности