Mali Idol Mudrosti

Градска галерија „Мостови Балкана“, Крагујевац 10. март 2022.године

Овај циклус радова представља визуелизацију исконске жеље да се спознају тајне мистериозне прошлости. Прошлост, поготово она о којој немамо писаних трагова, вековима побуђује имагинацију човечанства, културних активиста… и елементе древних култура ставља у контекст савремене перцепције. Неретко ти древни идоли у интерпретацији маштовитих савремених креативаца постају надприродна бића, која долазе изван замаљских оквира. У овом циклусу, који је инспирисан елементима стваралаштва древних цивилизација, најчешће са наших простора (Винчанске културе), немам тендевцију да стилизованим фигурама дам некакво другачије значење од оног који им је давао уметник у праисторији. Користећи елементе праисторијских артефаката експлоатишем их савременим начинима извођења (ликовном графиком) у комбинацији са керамиком,техником у коју су древни народи усавршавали хиљадама године и довели је на врхунски ступањ. Користећи елементе праисторијске уметности у овом циклусу они су предимензионирани, често и до граница нечитљивости, стварајући при том апстрактну композицију, коју учвршћује керамичка маска, настала по стилизацијама портрета фигурина идола, божанстава или натприродних бића. Оваква комбинација материјала и техника, ствара упечатљиву слику као и велике могућности експлоатације и интерпретације ових мотива. Цилус садржи радове различитих формата који поред истих мотива, начина формулације и комбинације материјала имају различит сензибилитет у којима доминирају радови у комбинацији графике (колографија) и глазиране керамике, као и мањи број радова изведених у керамици или графици без додатних комбинација са другим техникама и материјалима. Сваки од ових радова носи сопствену мистику и дескрипцију. Свака композиција има сопствени, засебни универзум, а заједно чине јединствену целину коју можемо назвати својеврсним Партеоном заборављених идола, оживљених кроз савремен ликовни изражај.