spomenik

Недеља у 09.00 часова, 06.03.2022.

Музеј “21.октобар”

У недељу, 06. 03. 2022. године, са почетком у 9.00  часова, у просторијама Музеја ,,21. октобар” у Шумарицама, одржаће се други круг лицитације ливадске траве за кошење са парцела којима газдује Спомен–парк „Крагујевачки октобар“. У другом кругу лицитације, заинтересованим купцима биће понуђене 3 ливаде, које су у првом кругу лицитације остале неизлицитиране.