Banner 4. Artija

За 04. Међународно бијенале уметности ‘АРТиЈА

Радови на папиру и од папира

Спомен-парк Крагујевачки октобар Вас позива да учествујете на 04. Међународном бијеналу ‘АРТиЈА, чији је реализатор Градска галерија Мостови Балкана, Крагујевац.

Конкурс је отворен од 30. марта до 3. јуна 2024. године.

На конкурс се могу пријавити сви пунолетни уметници који прихватају услове учешћа.

Уметници имају слободу у избору теме и технике, а пријављују се са једним радом искључиво на папиру или од папира, димензија не већих од 2м. Биће прихваћени само оригинални радови настали у протекле две године.

Заинтересовани аутори за излагање пријављују се на конкурс искључиво у електронском облику на имеил адресу: bijenaleartija4@gmail.com, (са назнаком За конкурс).

Приликом пријављивања на имеил адресу послати:

–Фотографију рада са којим се конкурише (JPG, 300dpi, дужа страна 25см, ако је дело тродимензионално и ако има потребе можете послати три фотографије истог дела из различитих углова).

–Пријаву која треба да садржи: Име и презиме аутора, кратка биографија, контакт (телефон, имеил адреса). Податци о раду са којим се конкурише (назив рада, техника, димензије, година настанка).

Пријава треба да је у word документу, величина фонта 11.

Изложбену селекцију врши Уметнички савет Галерије на основу пристиглих фотографија и пријава на имеил адресу. Резултати изложбене селекције биће објављени на сајту установе www.spomenpark.rs

Аутори чији рад буде одабран за излагање биће обавештени и путем имеила, где ће имати пријавни формулар и правилник о раду Бијенала (Све исто могу да преузму и на сајту установе) Оригиналне радове у обавези су да пошаљу поштом или донесу до 2. септембра на адресу:

  1. Међународно бијенале уметности ‘АРТиЈА,

Ненад Ристовић, Градска галерија Мостови Балкана,

Др Зорана Ђинђића 7, 34000 Крагујевац, Република Србија.

Контакт: 064 362 1651; 034 338 451

Међународни жири Бијенала, на основу пристиглих оригиналних радова одлучује о добитницима награда:

Гранд при (1000 евра) и три равноправне награде у рангу прве (по 600 евра).

Аутори плаћају трошкове слања радова и враћања радова по завршетку изложбе. Домаћи аутори који су прошли селекцију плаћају партиципацију у нето износу од 1.000 динара, а аутори из иностранства који су прошли селекцију извршиће уплату у нето износу од 30 евра.

Изложба ће трајати од 15. новембра 2024. до 15. јануара 2025. године.

Прецизније о свему биће објављено на сајту установе организатора Бијенала www.spomenpark.rs

 

Контакт особа:

Ненад Ристовић, руководилац бијенала  034 338 451; 064 362 1651

THE MEMORIAL PARK KRAGUJEVAČKI OKTOBAR, Kragujevac, Serbiа, is announcing
CONTEST
For the 4 th International Biennial “ARTiJA Works on Paper and of Paper”
The Memorial Park Kragujevacki oktobar invites you to take part in the 4 th International Biennial
“ARTiJA” to be realized by the City Gallery Mostovi Balkana.

The contest is opened from March 30 to June 2, 2024.

Adult artists (above 18 years of age) who are complying with conditions of the competition are allowed to apply. The artists are entitled to choose the subject and technique, and they will be applying by submitting one piece of work exclusively on paper or of paper, dimensions of which are not larger than 2m. Only
original artworks created in the previous two years are to be accepted. All the authors interested in exhibiting their works are to apply on the competition exclusively via e-
mail to the following e-mail address: bijenaleartija@gmail.com (Subject: For the competition). When applying via e-mail, it is necessary to send the following:
– A photo of the artwork that will be presented on the competition (JPG, 300dpi, longer side 25cm; if it is a 3D piece of work, three photos of the same artwork
from different angles may be sent, if needed).

An application that should contain the following information: First and last name of the author, short resume, contact data (telephone, e-mail address), data about the
artwork that will be presented on the competition (name, technique, dimensions, year of origin).
The application should be made in Word format, font size 11. The exhibition selection is to be made by the Gallery’s Arts Council, based on the photos and
applications received via email. The results of the selection shall be published on the website of the Memorial park www.spomenpark.rs .
The authors who are invited by the Organizer to exhibit shall not pay the fee for participation and their work will not be subject to selection.
The authors whose work is selected for exhibition shall be informed via e-mail, where they will receive an application form and internal regulations
of the Biennial (the aforementioned can be downloaded from the website of the Memorial Park). The original artworks are to be sent via post
mail or personally not later than September 2, 2024 to the following address:
4 th International Biennial “ARTiJA” Attention of: Nenad Ristović
Gradska galerija Mostovi Balkana
Dr Zorana Djindjića 7, 34 000 Kragujevac,
Serbia
Telephone: +381 64 362 1651, + 381 338 451
The Biennial’s International Jury is to decide on the winners of the awards, based on the original works
of art that arrive within the set time period: The Grand Prix (1.000 EUR), and the three awards
all equally ranked as the first (600 EUR each).

The participation fee for the local authors whose works are selected is 1,000.00 RSD (net). They will also need to cover the post expenses and the
expenses for returning the pieces of work upon the completion of the exhibition. As for the selected
foreign authors, they will pay the participation fee in the net amount of 30.00 EUR. The fee for
returning the works is included in the participation fee.
The exhibition will take place from November 15, 2024 until January 15, 2025.

All detailed information shall be published on the
website of the Biennial’s organizer
www.spomenpark.rs .

Contact person:
Nenad Ristović
Director
034 338 451; 064 362 16 51

Скинути овде – Download here (4)