Img 0557

01.03.2024

Музеј “21.октобар”

У недељу, 03. 03. 2024. године, у просторијама Установе Спомен – парк ,,Крагујевачки октобар” (музеј ,,21. октобар”), са почетком у 9.00 часова, биће
одржан други круг лицитације ливадске траве за кошење (род 2024. године), ливада које у првом кругу лицитације нису продате. У другом кругу лицитације
ливадске траве за кошење (род 2024. године), неизлицитиране ливаде ће заинтересованим купцима бити понуђене по почетној цени која је умањена за 20 %
од првобитно утврђене.

Установа Спомен – парк ,,Крагујевачки октобар”