Branimir Karanovic, Plakat

20.04.2023, у 20.00 часова

Галерија Мостови Балкана

ГРАФИКА БЕЗ ПРИТИСКА

Доследан својим досадашњим истраживањима у пољу фотографије и њеним преводјењем у графику, Бранимир Карановић исцртава једну специфичну креативну линију са намериом да открива свет око себе. Поставка у београдској галерији Графички колектив обједињује радове чија је заједничка нит визуелни израз заснован на ликовној култивисаности и концепту отвореног дела. Радови задржавају ликовни сензибилитет присутан у његовим ранијим остварењима у којима се пресликавају два призора са енигмом супротстављених ситуација које уметник ликовним поступком доводи у одређену нивелацију. Нови дискурс није подређен естетској функцији дела, а сврха слике је да започне мисао пре него да је репрезентује. Проблем ока које гледа и види тиче се у подједнакој мери и уметника и реципијента. Свет није онакав каквим га опажамо. Наша цивилизација је цивилизација слике и она је присутна у свим сегментима живота. Њена основна карактеристика је брза читљивост, јасност поруке која се кадрира. Савремено доба изискује нови ликовни систем примерен динамичном оку. За рецепцију и настанак овог ликовног дела ментални процес је подједнако значајан као и чулни. Пуни садржај требало би тражити у односу између духа и форме и усаглашавању једне форме са другом. Смисао визуелног призора открива се релацијом неког призора са другим, сличним или различитим како објашњава А.Ђурић у књизи Симултано око.

Наталија Церовић

 

Бранимир Карановић (Београд, 1950)

Дипломирао на Факултету примењених уметности 1974. у класи проф. Божидара Џмерковића у Београду. Магистрирао графику 1976. на Факултету ликовних уметности у Београду у класи проф. Марка Крсмановића. Од 1978. до 1997. професор фотографије на Академији уметности у Новом Саду, а од од 1996. Професор фотографије на графичком одсеку

Факултета примењених уметности у Београду. Бави се графиком и фотографијом. Активно излаже графике и фотографије на самосталним и групним изложбама и земљи и иностранству од 1974 године.

Приредио је више ауторских изложби фотографија и графика домаћих и страних аутора у Београду, Солуну,Новом Саду и Чачку.

Адреса: 11000 Београд, Јурија Гаргарина 197  Нови Београд