5891149309 C2fce6be6c B

2022. године се навршава 46 година од отварања Музеја „21. октобар“. Генералним урбанистичким планом Спомен-парка из 1955. је одрађена локација за изградњу будућег маркантног објекта који ће својим естетким изгледом пленити. Пројекат креирања изгледа Музеја „21.октобар“ је поверен еминентним архитектама академику Ивану Антићу и Иванки Распоповић. Званична изградња Музеја „21.октобар“ је започета 1971.године када је било сакупљено довољно средстава. У овај грандиозни пројекат било је укључено много стручњака, сарадника и бројне фирме из Крагујевца и читаве тадашње Југославије, као и неке из иностранства. Изградња је завршена 1975.године, и после уређења ентеријера и сталне поставке, Музеј је свечано отворен 15. фебруара 1976. године. Зграда Музеја „21.октобар“ је и данас једна од најмаркантнијих и најавангарднијих грађевина у Крагујевцу и читавој Србији. Целокупном својом архитектонском и идејном замисли, подсећа на храм у коме се чувају драгоцени предмети везани за трагичне октобарске догађаје.

Од његовог оснивања до данас, Музеј је посетило преко пет милиона посетилаца. У Музеју је организовано на стотине културних догађаја (традиционалних манифестација, изложби, промоција, књижевних вечери, концерата…). Стална поставка „Крагујевачка трагедија“, као и тематске изложбе посвећене овом догађају пружају посетиоцима слику о најтрагичнијем догађају у историји града Крагујевца. Запослени у музеју „21. октобар“, од његовог отварања до данас одговорно реализују све постављене циљеве, прикупљање, обрађивање, чување и презентовање докумената о кргаујевачкој трагедији, на који начин се чува сећање на жртве злочина октобра 1941. године у Кргаујевцу и негује култура сећања, као централна мисија наше установе.