showcase

четвртак, 06 јун 2019 15:31

Изложба фотографија "Inception" Миљана Недељковића

Градска галерија "Мостови Балкана"

петак, 14.06.2019.г. у 20 ч.

"... Самостална изложба фотографија под називом Инцептион Миљана Недељковића наставак је посебног приступа које овај уметник негује дуги низ година кроз стваралачко промишљање чина фотографисања и читавог низа припадајућих питања присутних приликом настанка фотографског дела. Изложене фотографије монументалних димензија на први поглед привлаче својим специфичним подужним експанзивним форматима, наглашеним хоризонталним просторним пружањем које попут наративних рељефа карактеришу дистанциране, прецизне и строге линије и дуга нарација. Синкопирани ритам мајсторски издвојених и увеличаних детаља приказаних људи у маси која их деперсонализује, поиграва се са перцепцијом и чулним искуством посматрача; изостављањем средишта композиције где би се концентрисала визура и фиксирало око, све представљено добија на важности и значају чиме се отварају нове перспективе сагледавања, динамизира и појачава утисак визуелног континуума и сталног кретања..."

Др Тијана Борић

Миљан Недељковић (1980) дипломирао је на Факултету уметности Приштина. Члан је УЛУПУДС-а и ФСС. Године 2015. изабран је у звање доцента за предмет Фотографија, на Департману за примењене уметности Факултета уметности Универзитета у Нишу, где ради од 2009. године. До сада је имао 17 самосталних и преко 50 колективних изложби у земљи и иностранству. Добитник је неколико награда за фотографију и дизајн у земљи и иностранству. Реализовао је велики број пројеката из области фотографије, мултимедије, видео продукције, графичког дизајна (плаката, графичких комуникација, просторне графике, опреме књиге)... Учествовао је у реализацији и један је од аутора имиџа и заштитног знака Новака Ђоковића.

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster