showcase

среда, 06 октобар 2021 11:16

Избор дела из легата Миодрага Марковића Народног музеја у Пожаревцу

Градска галерија „Мостови Балкана“, Крагујевац

14. октобра - 8. новембра 2021. године

 

ИЗБОР ДЕЛА ИЗ ЛЕГАТА МИОДРАГА МАРКОВИЋА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПОЖАРЕВЦУ

Миодраг Марковић (1897-1969), дипломатa, љубитељ уметности и меценa, припадник предратне интелектуалне елите, за живота je формирао колекцију уметничких дела, углавном српских сликара који припадају генерацији између два светска рата. Одабир слика представља увид у Легат Миодрага Марковића, завештан граду Пожаревцу односно Народном музеју из Пожаревца, који се састоји од најзначајнијих остварења српске уметности насталих од почетка ХХ века до седме деценије истог, са нагласком на период између Првог и Другог светског рата. У колекцији се налазе ликовна дела еминентних сликара, који припадају генерацији између два светска рата: Милана Коњовића, Марка Челебоновића, Мила Милуновића, Јована Бјелића, Зоре Петровић, Пеђе Милосављевића, Недељка Гвозденовића, Ивана Табаковића, Ивана Радовића, Васе Поморишца, Љубице Сокић, Михаила Петрова и других. Умерени модернизам исказан на делима из треће и четврте деценије прошлог века одраз је укуса легатора као изданка грађанске хуманистичке интелигенције из прве половине ХХ столећа.

Теме које преовладавају у легату Миодрага Марковића јесу: портрет, акт, жанр, пејзаж, ведута, мртва природа. Модерност, као и нова грађанска класа, била је условљена теретом традиције, која је створила узрочно-последичне везе између уметника, уметничког дела и средине у којој је оно настало. Различити културни модели видљиви су на делима сликара активних пре и после Другог светског рата. Богато наслеђе прве половине ХХ века донело је ехо утицаја европских градова у којима су школовани уметници, Париза, Минхена, Будимпеште, Прага, видљивог на делима из Легата Миодрага Марковића.

Аутори из поклон-збирке Миодрага Марковића припадају различитим правцима и поетикама заступљеним у трећој и четвртој деценији прошлог века. Преовладавају тада актуелна уметничка струјања у виду колористичког експресионизма чији су заступници Бијелић, Коњовић, Петровић, Личеноски, као и поетски реализам и интимизам којим су највише заокупљени Челебоновић, Радовић, Милосављевић, Табаковић и Гвозденовић. Овај умерени модернизам у виду идеолошки неутралне, експресивно-фигуралне и декоративне уметности одражава укус легатора као изданка грађанске хуманистичке интелигенције из прве половине ХХ века.

КОНКУРС- АРТиЈА 03. Међународно бијенале уметности

ZNAK i LOGOTIP srpski 01JPG

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster