showcase

субота, 20 мај 2017 22:31

Изложба "Позоришни плакат" Дејана Петровића

Градска гелерија "Мостови Балкана"

25.05.2017.г. у 20:00

"Дејан Петровић у својим визуелно-графичким решењима позоришних плаката спаја елементе попут визуелне реторике, семиотике и визуелне прецепције графичког дизајна. Визуелном реториком гради структуру графичког решења додавањем, редукцијом, инверзијом и разменом најразличитијих облика преузетих из појавног света попут Кипа Слободе, пилула, топуза, бодљикаве жице, делова људског тела, при чему, они попримају сасвим ново, па чак и двосмислено значење. Својом имагинацијом аутор транспонује постојећу семантику и добија интригантна и несвакидашња решења. Комбинацијом снажних форми исцртаних чистим цртежом ствара аутентичне уметничке изразе којима преноси кључну тему позоришног штива... Петровић идентификује елементе који најбоље дочаравају тему комада остајући доследан његовој базичној идеји и преноси је на визуелно детерминисан и недвосмислен начин. Експлицитним и сведеним графичким решењима уметник пројектује своју визију битних структуралних елемната позоришног комада на своје плакате чинећи их доступнијим и разумљивим најширем слоју публике, чиме се затвара круг. Дизајнирању позоришног плаката Дејан Петровић прилази са пасиојом и идејом да оствари моћну визуелну спону и ефектну слику у служби промоције искуства, емоције и комплексности живог театра. Упечатљива и инвентивна решења хармоничних композиција плаката заокружена су у ликовно-естетску целину, која успоставља брзу и једноставну комуникацију, те својим садржајем и сугестивним језиком привлачи посматрача преносећи универзалне поруке."

Катарина Бабић

Дејан Петровић

Рођен 1979. године у Крагујевцу. Дипломирао на Факултету примењених уметности у Београду - одељење у Крагујевцу, на одсеку Примењена графика, Атеље графички дизајн 2005. године. Mагистрирао на Факултету примењених уметности у Београду, на предмету Писмо у класи професора Ђорђа Живковића и Оливере Стојадиновић 2010. године.
Учествовао на преко 30 групних и колективних изложби у земљи и иностранству.
Члан је УЛУПУДС-а од 2006, Уметничке групе Енцикло и Арт КГ. Шест пута награђиван из области ликовне и примењене уметност. Ради као наставник писма у Другој техничкој школи у Крагујевцу и ликовне културе у Основним школама „Рада Шубакић“ у Гружи и „Вук Караџић“ у Книћу. Учествовао на пет уметничких колонија у земљи и иностраству. Седам пута награђиван из области ликовне и примењених уметности. 

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster