showcase

Јавне набавке

pdf3._Plan_nabavki_na_koje_se_zakon_ne_primenjuje.pdf1023.48 KB

 

docxштампа_2019_конкурсна_1.docx89.59 KB

 

docxштампа_2018_конкурсна_3_4.doc

pdfПитања_и_одговори_2.pdf

docxштампа_2018_конкурсна_3_3.docx

pdfПитање_и_одговор.pdf

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга штампе

docxштампа_2018_конкурсна_3_1.docx111.72 KB

Јавна набавка мале вредности за санацију фасаде, приступног моста и потпорних зидова

pdfОдлука_о_додели.pdf389.19 KB

docKONKURSNA_DOKUMENTACIJA_Spomen_park_sanacija_fasade__2018.doc526.5 KB

pdfPlanZaPortal-Sppark2018-Izmena_20-8-2018.pdf77.48 KB

pdfПозив_за_подношење_понуда.pdf641.54 KB

 

pdfОбавештење о закључењу уговора-услуга одржавања хигијене220.61 KB

pdfОдлука_осигурање_1.pdf1.19 MB

pdfОдлука_за_чишћење.pdf602.5 KB

pdfОбавештење_о_набавци_средстава_за_хигијену.pdf208.79 KB

pdfОдлука о закључењу уговора-гориво207.27 KB

Јавна набавка мале вредности за услуге штампања

docxКонкурсна документација112.54 KB

Јавна набавка - телефони фиксни

pdfОдлука_фиксни.pdf756.7 KB

Јавна набавка мале вредности

pdfОдлука.pdf390.96 KB

pdfПродужетак_рока.pdf192.04 KB

docxконкурсна_за_штампу_без_партија.docx1.26 MB

План јавних набавки за 2018.г.

pdfPlanZaPortal-Sppark2018.pdf69.77 KB

Јавна набавка мале вредности за услуге штампања

pdfПозив за подношење понуда590.19 KB

docxКонкурсна документација76.95 KB

pdfОдлука о додели уговора за услуге штампања379.39 KB

Јавна набавка услуге мобилне телефоније

pdfмобилна_телефонија.pdf211.73 KB

Јавна набавка рачунарске и сродне опреме

pdfОдлука о додели уговора за набавку рачунарске и сродне опреме503.56 KB

Јавна набавка услуге мобилне телефоније

pdfОдлука о додели уговора за услугу мобилне телефоније614.97 KB

 

 

pdfОдлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију513.22 KB

pdfОбавештење о закључењу уговора-услуга осигурања возила202.45 KB

pdfОбавештење о закључењу уговора-услуге одржавања хигијене201.95 KB

pdfOбавештење_о_закљученом_уговору.pdf233.94 KB

pdfОдлука_о_додели_уговора_за_сервисирање_рачунара.pdf233.94 KB

Јавна набавка горива

pdfОбавештење о закључењу уговора-гориво227.25 KB

pdfГориво.pdf814.15 KB

Јавна набавка канцеларијског материјала

pdfOбавешење.pdf247.96 KB

pdfОдлука.pdf848.5 KB

Јавна набавка мале вредности за услуге штампања

pdfПозив_за_подношење_понуда_за_штампу_за_2017_-2.pdf644.54 KB

docxШтампа_2017_конкурсна_2.docx790.6 KB

pdfodluka_o_obustavi_postupka.pdf208.96 KB

pdfПозив_за_штампу.pdf584.17 KB

docxШтампа_2017_конкурсна.docx787.85 KB

pdfпитање_и_одговор.pdf142.98 KB

pdfпитања_и_одговори.pdf161.89 KB

План набавки

pdfПлан набавки за 2017.49.08 KB

Јавна набавка мале вредности за услуге штампања

pdfOдлука_за_штампу_3.pdf416.1 KB

pdfПозив за подношење понуда.pdf618.38 KB

docКонкурсна документација.doc340.50 KB

Јавна набавка мале вредности за услуге штампања 2016. (2)

pdfПозив_за_подношење_понуда.pdf637.71 KB

docxKонкурсна_документација_2.docx86.1 KB

pdfОдлука о обустави поступка.pdf309.89 KB

 Јавна набавка мале вредности текућег одржавања локала Градске галерије "Мостови Балкана"

pdfУговор о извођењу радова.pdf799.55 KB

pdfПозив за подношење пријава

docxКонкурсна документација 169.05 KB

docxКонкурсна_документација_2.docx84.12 KB

docxКонкурсна_документација_3.docx148.45 KB

docxКонкурсна_документација_4.docx32.64 KB

docxКонкурсна_документација_5_а.docx1009.85 KB

docxКонкурсна_документација_5_б.docx738.34 KB

docxКонкурсна_документација_бв.docx367.35 KB

docxКонкурсна_документација_5_в.docx796.96 KB

docxКонкурсна_документација_5_г.docx815.12 KB

docxКонкурсна_документација_5_д.docx751.11 KB

docxКонкурсна_документација_6.docx1004.15 KB


docИнтерни акт Спомен-парка.doc366.50 KB


Јавна набавка мале вредности за набавку намештаја за опремање музејског депоа

pdfПозив за подношење понуда642.18 KB

docКонкурсна документација.docx285.00 KB

pdfОдлука о додели уговора.pdf360.70 KB


pdfОдлука о додели уговора за набавку електричне енергије.pdf504.23 KB


Јавна набавка за куповину путничког возила на лизинг

pdfПозив за подношење понуда.pdf647.40 KB

docКонкурсна документација за путничко возило.doc827.50 KB

pdfОбавештење о обустави поступка.pdf


pdfОдлука о додели уговора за услугу одржавања хигијене.pdf716.65 KB

pdfОдлука о додели за гориво.pdf586.52 KB


Услуге техничке подршке и продукције концерта Београдске филхармоније

pdfodluka_o_obustavi_postupka.pdf

pdfПозив за подношење понуда.pdf634.02 KB

docКонкурсна документација.doc315.50 KB

pdfПродужење рока за подношење понуда.pdf214.44 KB

pdfОдлука о додели уговора.pdf429.27 KB

pdfОдлука о обустави поступка.pdf208.96 KB

Одлука о обустави јавне набавке мале вредности за техничку подршку концерта Београдске филхармоније

pdfОдлука_о_обустави_поступка_јавне_набавке_мале_вредности.pdf543.65 KB

Јавна набавка за услуге техничке подршке и продукције концерта Београдске филхармоније

docКонкурсна_документација.doc283 KB

docxПозив_за_подношење_понуда.docx344.86 KB

Јавна набавка мале вредности за услугу штампања 2016. године

pdfУговор_за_офсет_штампу за 2016.pdf408.94 KB

docОдлука о додели уговора за дигиталну штампу за 2016. годину660 KB

pdfПозив за подношење понуда.pdf246.62 KB

docКонкурсна документација.doc1011.50 KB

docПитања и одговори везани за конкурсну документацију.doc284.50 KB

План јавних набавки за 2016. годину

pdfПлан јавних набавки за 2016. годину.pdf41.23 KB

Јавна набавка куповина путничког аутомобила

pdfПозив за подношење понуда751.22 KB

docКонкурсна документација155.00 KB

pdfОбавештење о обустави поступка јавне набавке298.65 KB

Јавна набавка мале вредности за израду два пројекта санације спомен-обележја из Првог светског рата

pdfПозив за подношење понуда739.01 KB

docКонкурсна документација598.50 KB

docОдлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности за услуге штампања

docУслуге штампања 2015336.5 KB

pdfПозив за подношење понуда276.50 KB

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за Салон антиратне карикатуре 2015.

pdfПреговарачки_поступак_без_објављивања_позива_за_Директора_Салона.pdf156.33 KB

docКонкурсна_документација_за_Директора_Салона.doc122 KB

pdfПреговарачки_поступак_без_објављивања_позива_за_грефичког_дизајнера.pdf135.47 KB

docКонкурсна_документација_за_графичког_дизајнера.doc119.5 KB

docKatalog_za_Salon_antiratne_karikature.doc518 KB

pdfПлан_набавки_за_2015.pdf131.47 KB

Конкурсна документација за санацију спомен-обележја из Првог светског рата

docKоннкурс_за_санацију__спомен-обележја_из_Првог_светског_рата.doc525.5 KB

docОдлука_о_додели_уговора.doc642.50 KB
 

 

 

 

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster