showcase

Дуња Станојевић, Oblivion / Заборав

Градска галерија „Мостови Балкана“, Крагујевац

2 – 20. децембар 2021. годинe

Дуња Станојевић

Дуња Станојевић рођена 1998. године у Крагујевцу. Дипломирала на студијском програму Ликовне уметности, модул Сликарство, на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу 2021. године, тренутно на Мастер студијама графике на департману Ликовних уметности под менторством професора Александра Ботића.

Ова врста штампе чини алтернативни фотографски поступак у ком се фотографије штампају уместо на традиционалним подлогама попут регуларног или фотографског папира, на природном лишћу. Након што се предмет штампе одреди, дигитално припреми, и одштампа, поставља се преко листа, стварајући стање вакума. Резултат преношења отиска остварује се под сунчевом светлошћу, деловањем фотосинтезе. После неког времена и видне промене пигмента листа, даље излагање сунцу се прекида. Следећи корак при задрзавању отиска, фиксирања и онемогућавања његових даљих промена чини се утапањем листа у мешавину хемикалија на одређен временски период, у циљу структуалне хемијске промене листа, тј. његовог пигмента на одабраним местима. Процес преиспитује и доводи у питање улогу експеримента у области графике.

Ако би природа заборава имала своју фичку форму, та би форма изгледала овако.

Како би мотив заборава био потпун, елемент интимизма уско је уткан у рад, тиме што тематику сачињава младост у оном свом облику који је уметнику познат, као и лична историја и природа. Процес штампе у фигуративном смислу еквивалентан је процесу стварања успомена, где је стварање отиска једнако стварању успомене. Касније понашање отиска илуструје симболику заборава и већ унапред изгубљене битке са временом. Како младост сматрамо пролазним фактором, тако и живот. Исто важи и за живот подлоге: Она живи, вене и опада.

 

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster