showcase

Изложба графика "Уметност катастрофе" Лукаша Бутовског

26.09 - 15.10.2019. г.

Графике из циклуса „Уметност катастрофе“ изведене су претежно у техници литографије, а у мањем броју и у другимтехникамауметничкеграфике. Изложба је израз уметниковог настојања да усклади форму са садржајем. Аутор се суочава са бројним „препрекама“ које му понекад изгледају као технолошки „Армагедон“ приликом штампања на плочама од литографског камена. С друге стране, циљ ове изложбе је да изрази уметникова емотивна стања, а пресвега његова промишљања о животу и свету у коме је свега превише. У овом свету све је у хаосу и великој конфузији, и по његовом мишљењу он се у великом стилу и незаустављиво приближава катастрофи. Уметник у свом раду преиспитује ишчекивање самог краја света, нечег што се можда никада неће догодити.

Лукаш Бутовски

Лукаш Бутовски

Рођенје 1981. године у Гдањску (Пољска). Дипломирао је на Академији ликовних уметности и дизајна у Гдањску, где и ради као професор у студију за литографију од 2007. године. Продекан је на одељењу за уметничку графику Академије у Гдањску од школске 2016/2017. године. Бави се штампаном графиком, сликарством и графичким дизајном. Најчешће ради у традиционалној техници литографије на камену. Организовао је изложбе и радионице у циљу промовисања уметничке графике. Активно учествује на конференцијама и симпозијумима посвећеним уметности и питањима које она покреће.
Ауторје 14 самосалних изложби и учесник неколико десетина колективних изложби и уметничких смотри, као што су: Међународно тријенале графике у Кракову 2015. и 2018. г, Тријенале пољске уметничке графике у Катовицама 2015. и 2018. г, као и у Галерији Inner World Коларчевог народног универзитета у Београду 2017. г.

КОНКУРС- АРТиЈА 03. Међународно бијенале уметности

ZNAK i LOGOTIP srpski 01JPG

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster