showcase

Изложба графика "Између" Ане Садовске (Пољска)

Градска гелерија "Мостови Балкана"

04.05-23.05.2017.г.

Уметничке графике Ане Садовске су вишедимензионални простор за ознаке који нису пуки носиоци значења или информативни знак: њихово значење појављује се између њихове прошлости и њихове садашњости. У средишту овог простора крије се питање о статусу визуелне представе, о начину на који слика живи, о њеном односу са различитим димензијама значења. У основи, мислим, да је акценат на плану између слике и фрагмента реалности. Уметницу интересује, пре свега, материјалност металне матрице, њени недостаци и несавршености. Откривене металне матрице, лишене њихове првобитне функције, нису изговор за различите игре форми, већ кроз своју реалност оне граде један други узнемирујући наратив, доприносећи све чешће слици заједно са знацима изведеним алатом, знацима изведеним покретом руке. Употреба једног тако специфичног материјала, једне врсте objet trouve, вуче корене много даље од традиције авангарде 20. века, иако чини њен саставни део. Као што сама ауторка каже: „Фокусирам се на експресивни и интуитивни приступ самом креативном чину. Интригантна ми је била интеракција између апстрактне форме геста и њеног прототипа који потиче из реалности, јукта позиције сликарства и интуитивних знакова са отисцима откривених и направљених матрица, које су повремено подвргнуте даљој доради. Ликовне технике које сам користила, испреплетане су и делују истовремено, при чему стварају један хаотичан, али ипак уређен свет.“.

Андржеј Пиличовски Рагно

Ана Садовска

Дипломирала на Факултету за графичку уметност при Академији лепих уметности у Кракову (Пољска). Мастер студије завршила 1998, а докторске 2015. године.
Члан Удружења уметника Пољске, Међународног удружења тријенале графике и Удружења жена уметница Група 13. Уметничка продукција Садовске обухвата рад у традиционалним графичким техникама, цртежу и дигиталној графици.
Ради као професор на предметима цртеж и графика на Уметничком факултету Педагошког универзитета у Кракову (Пољска).
Излагала на 12 самосталних изложби у Пољској, Француској, Шведској, Бугарској, Мађарској, и на преко 100 групних изложби у Пољској, Белгији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Кини, Данској, Француској, Немачкој, Грчкој, Мађарској, Кореји, Македонији, Португалији, Румунији, Србији, Словачкој, Словенији, Шпанији, Шведској, САД-у.
Добитник стипендије пољског Министарства за културу и националну баштину 2008. године. Избор из награда и призања: 3. награда на Пољском тријеналу графике 2012; награда на Међународном тријеналу графичке уметности Отисак 2011; гран-при за графику у Кракову 2007. године. Уметничка дела Ане Садовске налазе се у јавним и приватним колекцијама у Пољској и у иностранству, између осталих и у: Градском музеју у Кремони (Италија); Градској галерији Ужице (Србија); Заводу за заштиту споменика културе и Музеју у Битољу (Македонија); збирци графике Доуро музеја у Доуру (Португалија); Народном музеју у Кракову.

www.annasadowska.eu

КОНКУРС- АРТиЈА 03. Међународно бијенале уметности

ZNAK i LOGOTIP srpski 01JPG

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster